AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Tam giác ABC  đồng dạng DEF có \(\frac{{AB}}{{DE}} = \frac{1}{3}\) và diện tích tam giác DEF bằng  90 cm2. Khi đó diện tích tam giác ABC bằng:

  • A. 10 cm2.              
  • B. 30 cm2.              
  • C. 270 cm2.              
  • D. 810 cm2.              

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>