YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Một phương trình bậc nhất một ẩn có mấy nghiệm:

  • A. Vô nghiệm                     
  • B. Luôn có một nghiệm duy nhất                
  • C. Có vô số nghiệm              
  • D. Tất cả dều đúng.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>