YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Giải phương trình  

  a) 8x – 3 =  5x + 12        

  b) \(\frac{5}{{x + 3}} = \frac{3}{{x - 1}}\)

  c) | x +2| = 2x – 10

  Lời giải tham khảo:

  a) 8x – 3 =  5x + 12

  \(\begin{array}{l}
   \Leftrightarrow 8x - 5x = 12 + 3\\
   \Leftrightarrow 3x = 15\\
   \Leftrightarrow x = 5
  \end{array}\)

  b) \(\frac{5}{{x + 3}} = \frac{3}{{x - 1}}\)

  ĐKX Đ: \(x \ne 3;x \ne 1\)

  Giải được x = 7      (TMĐK)

  Vậy tập nghiệm của phương trình là S = { 7 }

  c) | x +2| = 2x – 10    (*)         

  Nếu x > - 2  => |x + 2| = x + 2

    (*) <=>  x + 2 = 2x – 10 <=> x =12  ( Thỏa mãn)

     Nếu x < -2 => | x + 2 | = - (x + 2 )

   (*) <=> -x – 2 = 2x -10 <=> x = 8/3  ( Loại)

  Vậy  tập nghiệm của phương trình (*) là:   S= {12}

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>