• Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet that has the same meaning

  Câu hỏi:

  Sue lives in a house. The house is opposite my house.

  • A. Sue lives in the house which is opposite my house.
  • B. Sue lives in the house who is opposite my house.
  • C. Sue lives in the house where is opposite my house.
  • D. Sue lives in the house and which is opposite my house.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC