• Câu hỏi:

  Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nguyên tố nitơ của cây là: 

  • A. Lá nhỏ có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
  • B. Sinh trưởng bị còi cọc, lá có màu vàng.        
  • C. Lá mới có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm. 
  • D. Lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC