• Câu hỏi:

  Lông hút rất dễ gãy và sẽ tiêu biến ở môi trường 

  • A. Quá ưu trương, quá axit hay thiếu oxi.      
  • B. Quá nhược trương, quá axit hay thiếu oxi.
  • C. Quá nhược trương, quá kiềm hay thiếu oxi.                      
  • D. Quá ưu trương, quá kiềm hay thiếu oxi.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC