• Câu hỏi:

  Các phân tử H2O có khả năng liên kết với nhau thành một dòng liên tục trong mạch dẫn của cây. Nguyên nhân là vì:  

  • A. các phân tử H2O có sức căng bề mặt lớn.  
  • B. các phân tử H2O có tính phân cực.
  • C. các phân tứ H2O có độ nhớt cao.                              
  • D. các phân tử H2O có dạng lỏng, không mùi vị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC