• Câu hỏi:

  Ở thực vật sống trên cạn, lá thoát hơi nước qua con đường nào sau đây? 

  • A. Qua thân, cành và lớp cutin bề mặt lá.            
  • B. Qua thân, cành và khí khổng.
  • C. Qua khí khổng và lớp cutin.                                          
  • D. Qua khí khổng không qua lớp cutin.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC