YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Số oxi hoá của Clo trong hợp chất HCl, HClO, HClO3, NaClO, NaClO4

  • A. -1, +1, +5, +1, +7
  • B. -1, +1, +3, +1, +5
  • C. -1, -1, +5, +1, +7
  • D. -1, +1, +7, +1, +5

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Số oxi hoá của Clo trong hợp chất HCl, HClO, HClO3, NaClO, NaClO4 lần lượt là -1, +1, +5, +1, +7

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 12421

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON