YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Số mol trong 400 ml NaOH 6M là

  • A. 1,2 mol
  • B. 2,4 mol
  • C. 1,5 mol
  • D. 4 mol

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  n = CM.V = 0,6.4 = 2,4 (mol)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 137167

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF