YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Muối tan trong nước là

  • A. Cu3(PO4)2
  • B. AlPO4
  • C. Na3PO4
  • D. Ag3PO4

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Muối tan trong nước là Na3PO4

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 137171

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF