YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Cần thêm bao nhiêu gam Na2O vào 400 gam NaOH 10% để được dung dịch NaOH 25%

  • A. 75 gam
  • B. 89 gam    
  • C. 80 gam
  • D. 62 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Gọi mNa2O cần thêm là x (g)

  mdd sau = 400 + x (gam)

  mNaOH = 400.10% = 40 (gam)

  mNaOH sau = 40 + x (gam)

  Ta có: (40 +x ) : (400 + x)  . 100% = 25% → x = 80 gam

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 137164

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON