YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Hòa tan 300 ml Ba(OH)2 0,4M. Tính khối lượng cuả Ba(OH)2

  • A. 20,52 gam
  • B. 2,052 gam
  • C. 4,75 gam
  • D. 9,474 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  + nBa(OH)2 = 0,4.0,3 = 0,12 mol

  + mBa(OH)= 0,12.171 = 20,52 g

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 137168

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
ON