YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Cách cơ bản đề nhận biết kim loại chất rắn tan hay không tan là

  • A. Quỳ tím
  • B. Nước
  • C. Hóa chất
  • D. Cách nào cũng được

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Cách cơ bản đề nhận biết kim loại chất rắn tan hay không tan là cho vào nước

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 137169

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON