YOMEDIA
ZUNIA12
 • Câu hỏi:

  Có 60g dung dịch NaOH 30%. Khối lượng NaOH cần cho thêm vào dung dịch trên để được dung dịch 44% là:

  • A. 18 gam
  • B. 15 gam
  • C. 23 gam
  • D. 21 gam

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Khối lượng NaOH có chứa trong 60 gam dung dịch 30% là:

  30% = (mct.100) : 60 → mct = 18 gam

  Gọi khối lượng NaOH thêm vào là a (gam), ta có:

  44% = [(18 + a) : (60 + a)].100 → a = 15 gam

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 137166

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ZUNIA9
 

 

YOMEDIA
OFF