YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Đặt \(f_1\) và \(f_2\) lần lượt là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính thiên văn. Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào sau đây ?

  • A. \(f_1 + f_2\)
  • B.
  • C.
  • D. Biểu thức khác.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức: \(G_\propto = \frac{tan\alpha }{tan\alpha_0}=\frac{f_1}{f_2}\)

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 4885

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Vật lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON