AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một kính thiên văn gồm vật kính có tiêu cự 100cm và thị kính có tiêu cự 4cm. Số bội giác của kính khi người mắt tốt quan sát Mặt Trăng trong trạng thái không điều tiết là 

  • A. 20   
  • B. 24    
  • C. 25         
  • D. 30

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Khi quan sát ở trạng thái mắt không điều tiết.

  Số bội giác của kính là : G =f1/f=25

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>