AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Một kính thiên văn dùng trong nhà trường có tiêu cự \(f_1\) = 1m, thị kính là một thấu kính hội tụ có tiêu cự \(f_2\) = 4cm.

  Tính khoảng cách giữa hai kính và độ bội giác của kính thiên văn khi ngắm chừng ở vô cực.

  • A. \(O_1O_2 = 102cm ; G_\propto =30\)
  • B. \(O_1O_2 = 144cm ; G_\propto =20\)
  • C. \(O_1O_2 = 104mm ; G_\propto =25\)
  • D. \(O_1O_2 = 104cm ; G_\propto =25\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Ta có: 

  • Khoảng cách giữa vật kính và thị kính của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực:  \(O_1O_2 = f_1 + f_2 = 100+4=104c m.\)

  • Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức: \(G_\infty =\frac{f_{1}}{f_{2}}=\frac{100}{4}=25\) 

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>