YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  She said to me: “I will go to China next week.”

  • A. She said to me she would go to China the following week.
  • B. She said to me she will go to China the following week.
  • C. She said to me I will go to China next week.
  • D. She said to me she will go to China next week.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>