ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  She got_______as soon as the alarm clock went______.

  • A. over/ on
  • B. up/ down
  • C. up/ off
  • D. on/ off

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  get up: thức dậy

  go off: reo

  Cô ấy thức dậy khi đồng hồ báo thức reo lên.

  Đáp án C đúng

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 7293

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON