YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  She always goes for a walk with her dog ________ Sunday mornings.

  • A. on
  • B. in
  • C. at
  • D. during

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 16584

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề kiểm tra 1 tiết Tiếng Anh lớp 10

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON