YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Sau khi quy đồng 2 phân số \(\frac{15}{120};\frac{2}{40}\) ta được 2 phân số mới là: 

  • A. \(\frac{60}{480};\frac{22}{480}\)
  • B. \(\frac{600}{4800};\frac{200}{4800}\)
  • C. \(\frac{15}{120};\frac{6}{120}\)
  • D. \(\frac{500}{4800};\frac{240}{4800}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: BCNN (120,40)=120 nên \(\frac{2}{40}=\frac{2.3}{40.3}=\frac{6}{120}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4462

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
ON