• Câu hỏi:

  Sau khi quy đồng 2 phân số \(\frac{15}{120};\frac{2}{40}\) ta được 2 phân số mới là: 

  • A. \(\frac{60}{480};\frac{22}{480}\)
  • B. \(\frac{600}{4800};\frac{200}{4800}\)
  • C. \(\frac{15}{120};\frac{6}{120}\)
  • D. \(\frac{500}{4800};\frac{240}{4800}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có: BCNN (120,40)=120 nên \(\frac{2}{40}=\frac{2.3}{40.3}=\frac{6}{120}\)

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC