YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Cho dãy phân số: \(\frac{1}{5};\frac{3}{10};\frac{2}{5};...\) phân số tiếp theo của dãy là: (Viết dưới dạng phân số tối giản) 

  • A. \(\frac{2}{10}\)
  • B. \(\frac{4}{5}\)
  • C. \(\frac{1}{2}\)
  • D. \(\frac{4}{10}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có thể viết lại dãy như sau: \(\frac{1}{5}=\frac{2}{10};\frac{3}{10};\frac{2}{5}=\frac{4}{10}\Rightarrow\) phân số tiếp theo là \(\frac{5}{10}=\frac{5:5}{10:5}=\frac{1}{2}\)

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA