YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phân số tiếp theo của dãy phân số: \(\frac{9}{20};\frac{3}{5};\frac{3}{4};..\)là: 

  • A. \(\frac{9}{23}\)
  • B. \(\frac{3}{9}\)
  • C. \(\frac{9}{10}\)
  • D. \(\frac{3}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta viết lại dãy phân số như sau: \(\frac{9}{20};\frac{3}{5}=\frac{3.4}{5.4}=\frac{12}{20};\frac{3}{4}=\frac{3.5}{4.5}=\frac{15}{20}\Rightarrow\) phân số tiếp theo là: \(\frac{18}{20}=\frac{18:2}{20:2}=\frac{9}{10}\)

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 4465

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF