ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Phân số tiếp theo của dãy phân số: \(\frac{9}{20};\frac{3}{5};\frac{3}{4};..\)là: 

  • A. \(\frac{9}{23}\)
  • B. \(\frac{3}{9}\)
  • C. \(\frac{9}{10}\)
  • D. \(\frac{3}{3}\)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta viết lại dãy phân số như sau: \(\frac{9}{20};\frac{3}{5}=\frac{3.4}{5.4}=\frac{12}{20};\frac{3}{4}=\frac{3.5}{4.5}=\frac{15}{20}\Rightarrow\) phân số tiếp theo là: \(\frac{18}{20}=\frac{18:2}{20:2}=\frac{9}{10}\)

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

 

NONE