ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Sau Chiến tranh thế giới thứ nhất, các nước tư bản đã tổ chức Hội nghị hòa bình tại đâu, vào thời gian nào?

  • A. Pari ( 1919-1920) và Luân Đôn (1920 – 1921)
  • B. Vécxai (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921-1922)
  • C. Luân Đôn (1919 – 1920) và Oasinhtơn (1921 – 1922)
  • D. Oasinhtơn (1919 – 1920) và Vécxai (1921 – 1922)

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24339

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON