YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  “Quan hệ hòa bình giữa các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ nhất chỉ là tạm thời và mỏng manh” vì

  • A. Hệ thống thuộc địa của các nước nhiều, ít khác nhau
  • B. Có sự phát triển không đồng đều về kinh tế
  • C. Các nước đều cho rằng mình có sức mạnh cạnh tranh riêng
  • D. Làm nảy sinh những bất đồng do mâu thuẫn về việc phân chia quyền lợi

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 24341

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON