ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Nội dung chủ yếu của các hội nghị hòa bình được tổ chức sau Chiến tranh thế giới thứ nhất là

  • A. Để kí hòa ước và các hiệp ước phân chia quyền lợi cho các nước thắng trận
  • B. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước tư bản
  • C. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước thuộc địa
  • D. Để kí hòa ước và bảo vệ quyền lợi cho nhân dân các nước chịu ảnh hưởng của chiến tranh

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 24340

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Lịch Sử

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON