AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Sắt (II) oxit là hợp chất

  • A. có tính bazơ, tính oxi hoá và tính khử. 
  • B. chỉ có tính oxi hoá.
  • C. chỉ có tính bazơ và tính oxi hoá.   
  • D. chỉ có tính khử và oxi hoá.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>