YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Sản xuất hàng hóa số lượng bao nhiêu, giá cả như thế nào do nhân tố nào quyết định?

  • A. Người sản xuất.
  • B. Thị trường.    
  • C. Nhà nước.
  • D. Người làm dịch vụ.     

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Sản xuất hàng hóa số lượng bao nhiêu, giá cả như thế nào do thị trường quyết định.

  Đáp án B.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6978

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON