YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Bác A trồng rau sạch để bán lấy tiền rồi dùng tiền đó mua gạo. Vậy tiền đó thực hiện chức năng gì?

  • A. Phương tiện thanh toán.         
  • B. Phương tiện giao dịch.
  • C. Thước đo giá trị.         
  • D. Phương tiện lưu thông.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Có chức năng là phương tiện lưu thông.

  Đáp án D.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 6976

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: GDCD

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON