YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  rong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng?

  • A. If < biểu thức logic > ; then < câu lệnh 1 > ; else < câu lệnh 2 >
  • B. If < biểu thức logic > ; then < câu lệnh 1 >  else < câu lệnh 2 >
  • C. If < biểu thức logic >  then < câu lệnh 1 > ; else < câu lệnh 2 >
  • D. If < biểu thức logic >  then < câu lệnh 1 > else < câu lệnh 2 >

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA