ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  R là kim loại tác dụng được với dung dịch muối Fe(NO3)3, M là kim loại phản ứng được với
  dung dịch H2SO4 loãng. Hai kim loại R và M theo thứ tự lần lượt là:

  • A. Ag, Mg. 
  • B. Fe, Cu. 
  • C. Cu, Fe.
  • D. Mg, Ag.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64405

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
ON