• Câu hỏi:

  Quy ước về đường đỉnh ren của ren trục và ren lỗ khác nhau như thế nào ? 

  • A. Đường đỉnh ren của ren lỗ nằm ngoài đường chân ren
  • B. Đường đỉnh ren của ren trục nằm ngoài đường chân ren
  • C. Đường đỉnh ren của ren trục nằm trong đường chân ren
  • D. Đáp án A, B, C

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Chọn đáp án B

  Đường đỉnh ren của ren trục nằm ngoài đường chân ren

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC