• Câu hỏi:

  Ren được hình thành ở mặt trong của lỗ được gọi là: 

  • A. Ren trong
  • B. Ren ngoài
  • C. Ren không nhìn thấy
  • D. Đáp án A hoặc B

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chọn đáp án A

  Ren trong là ren được hình thành ở mặt trong của lỗ .

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC