• Câu hỏi:

  Program  là từ khoá dùng để:

  • A. Khai báo tiêu đề chương trình
  • B. Kết thúc chương trình
  • C. Viết ra màn hình các thông báo
  • D. Khai báo biến

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC