YOMEDIA
UREKA
 • Câu hỏi:

  Phần nào trong chương trình Pascal bắt buộc phải có?

  • A. Thân
  • B. Khai báo
  • C. Khai báo và thân
  • D. Tiêu đề

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Phần thân bắt buộc phải có trong chương trình Pascal

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 11348

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học:

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO
 

 

YOMEDIA
OFF