AMBIENT
 • Câu hỏi:

  President Ho Chi Minh's Mausoleum = _________ was built in September 1973 and completed in August 1975.

  • A. a large impressive tomb
  • B. a house on stilts
  • C. a very large building
  • D.  a catacomb

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>