YOMEDIA
NONE
 • Rearrange the groups of words  in a correct order to make co mplete sentences (0.5pt) 

  Câu hỏi:

  play an important part in / Trees, grasses / and thus help conserve it / the natural circulation of water / and other plant life

  Lời giải tham khảo:

  Trees, grasses and other plant life play an  important part in the  natural circulation of water and thus help conserve it.

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 74648

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 9

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON