YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  Large numbers of Americans watch and participate in sports activities, ________ an important part of American life.

  • A. these are
  • B. which are
  • C. they are
  • D. that are 

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 74594

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 9

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON