YOMEDIA
NONE
 • Câu hỏi:

  I’m sorry that I can’t help you. 
  I wish _______________________________________________________ __________.

  Lời giải tham khảo:

  I wish  I could help you. 

  ATNETWORK

Mã câu hỏi: 74656

Loại bài: Bài tập

Chủ đề : Đề thi học kì 1 Tiếng Anh lớp 9

Môn học: Tiếng Anh

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AANETWORK
 

 

YOMEDIA
ATNETWORK
ON