ADMICRO
 • Câu hỏi:

  Phương trình \(\left( {x + \frac{2}{3}} \right)\left( {x - \frac{1}{2}} \right) = 0\) có 2 nghiệm phân biệt x1x2 với x1 > x2. Khi đó, giá trị của biểu thức:   5x1 + 8x2 bằng:

  • A. \( - \frac{{17}}{6}\)
  • B. \(\frac{2}{3}\)
  • C. \(\frac{17}{6}\)
  • D. \( - \frac{{2}}{3}\)
   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  \(\begin{array}{l}
  \left( {x + \frac{2}{3}} \right)\left( {x - \frac{1}{2}} \right) = 0\\
   \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x + \frac{2}{3} = 0\\
  x - \frac{1}{2} = 0
  \end{array} \right. \Leftrightarrow \left[ \begin{array}{l}
  x =  - \frac{2}{3}\\
  x = \frac{1}{2}
  \end{array} \right.
  \end{array}\)

  Vì x1 > x2 nên \({x_1} = \frac{1}{2},{x_2} =  - \frac{2}{3}\)

  \(5{x_1} + 8{x_2} = 5.\frac{1}{2} + 8.\left( { - \frac{2}{3}} \right) =  - \frac{{17}}{6}\)

   

   

  VDOC

Mã câu hỏi: 71779

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

 
 

CÂU HỎI KHÁC

 

YOMEDIA
1=>1
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_picture] => 246_1599883038.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/thptqg/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

  [1] => Array
    (
      [banner_picture] => 405_1600325774.jpg
      [banner_picture2] => 
      [banner_picture3] => 
      [banner_picture4] => 
      [banner_picture5] => 
      [banner_link] => https://tracnghiem.net/de-kiem-tra/?utm_source=Hoc247&utm_medium=Banner&utm_campaign=PopupPC
      [banner_startdate] => 2020-09-17 13:56:00
      [banner_enddate] => 2020-09-30 23:59:59
      [banner_embed] => 
      [banner_date] => 
      [banner_time] => 
    )

)