AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Chọn mệnh đề sai trong các mệnh đề sau:

  • A. Số a là số âm nếu 4a > 5a.
  • B. Số a là số dương nếu 4a > 5a.
  • C. Số a là số dương nếu 4a < –5a.
  • D. Số a là số âm nếu –4a > 5a.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Mệnh đề sai là: Số a là số dương nếu 4a < –5a.

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>