AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Nếu ∆ABC đồng dạng với ∆MNP theo tỉ số đồng dạng là  1/3 và ∆MNP đồng dạng với ∆XYZ theo tỉ số đồng dạng là 2/5  thì ∆ABC đồng dạng với ∆XYZ theo tỉ số đồng dạng là:

  • A. 8/15
  • B. 2/15
  • C. 5/6
  • D. 3/8

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA