AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Giá trị nhỏ nhất của biểu thức y = x2 + 2x + 3 là a, khi đó x = b. Giá trị biểu thức: |a.b – 3a + 1b

  • A. -9
  • B. -3
  • C. 9
  • D. 3

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  \(y = {x^2} + 2x + 3 = {x^2} + 2x + 1 + 2 = {\left( {x + 1} \right)^2} + 2 \ge 2\)

  Biểu thức có giá trị nhỏ nhất bằng 2 khi x = -1

  Khi đó ta có a = 2, b = -1

  |a.b - 3a + 1b| = |2.( - 1) - 3.2 + 1.( - 1)| = | - 9| = 9

   

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>