AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là sai:

  • A. Luôn tồn tại hai đường thẳng song song với nhau và cả hai đường thẳng này cùng cắt hai đường thẳng chéo nhau.  
  • B. Hai đường thẳng gọi là chéo nhau nếu chúng không đồng phẳng
  • C. Hai đường thẳng gọi là song song nếu chúng đồng phẳng và không có điểm chung
  • D. Hai đường thẳng gọi là đồng phẳng nếu chúng cùng nằm trong một mặt phẳng

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA