AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Cho hàm số \(f\left( x \right) = a\sin 2x.\cos \sqrt {{x^2} + 1}  + b\sin \left( {{x^3} + x} \right) + c\tan 2x.cos3x + 2019\), trong đó \(a, b, c\) là các hằng số. Giả sử \(f\left( { - 2019} \right) =  - 1\). Khi đó \(f(2019)\) bằng:

  • A. 2020
  • B. 1
  • C. 4038
  • D. 4039

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>