AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Gọi \(M, m\) lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số \(y = \sqrt {1 - {{\sin }^2}\left( {3x} \right)}  + 2018\)

  Khi đó giá trị \(M+2m\) bằng:

  • A. 6055
  • B. \(6054 + \sqrt 2 \)
  • C. 6056
  • D. 6053

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>