AMBIENT
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây là đúng?

  • A. Tập hợp là một khái niệm, không có định nghĩa.
  • B. Tập hợp là một khái niệm cơ bản, có định nghĩa.
  • C. Tập hợp là một khái niệm cơ bản, không có định nghĩa.
  • D. Tập hợp là một khái niệm, có định nghĩa.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  ADSENSE

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

AMBIENT
?>