ADMICRO
VIDEO
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào sau đây có nội dung không đúng?

  • A. Quá trình quang hợp thường được chia thành 2 pha là pha sáng và pha tối
  • B. Quang hợp là quá trình sử dụng ánh sáng để phân giải chất hữu cơ
  • C. Một trong các sản phẩm của quang hợp là khí O2
  • D. Nguyên liệu của quang hợp là CO2 và H2O

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  ADSENSE

Mã câu hỏi: 64658

Loại bài: Bài tập

Chủ đề :

Môn học: Sinh học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 
YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

ADMICRO

 

YOMEDIA
OFF