YOMEDIA
 • Câu hỏi:

  Phát biểu nào là chưa chính xác khi nói về chế độ Hibernate?

  • A. Chọn Hibernate, hệ điều hành sẽ sao lưu toàn bộ thông tin trong RAM
  • B. Hibernate cho phép người sử dụng tạm thời không dùng máy trong thời gian 2 - 5 giờ
  • C. Muốn sử dụng chức năng Hibernate, ổ cứng phải có dung lượng lớn hơn hoặc bằng RAM
  • D. Hibernate là chức năng của hệ điều hành nhưng có một số máy không có chức năng này

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  RANDOM

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

 

 

CÂU HỎI KHÁC

YOMEDIA